แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด = Graduate Students' Motivation on their Futher Study at Mahamakut Buddhist University,Roi-Et Campus /

ผู้แต่ง
รัชณีย์ เจริญนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378 ร341ร 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.