คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /

ผู้แต่ง
ปรียานุช พิบูลสราวุธ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
330.15 ป474ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
106 หน้า : ภาพประกอบ