การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาฮินดู = A Comparative Study of Environmental Ethics in Theravada Buddhism and Hinduism /

ผู้แต่ง
พีรพัฒน์ รัตนเศรณี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291 พ793ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 107 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.