สำเนียงไทยของคนไร้กล่องเสียง /

ผู้แต่ง
ธีระพันธ์ ล.ทองคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.91158 ธ668ส 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
179 หน้า : ภาพประกอบ