เที่ยวเมืองไทยภาคใต้ /

ผู้แต่ง
แดง เก้าแสน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9304 ด941ท 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธารบัวแก้ว, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
144 หน้า : ภาพประกอบ