ท่องเที่ยวไทย /

ผู้แต่ง
รูเธอร์ฟอร์ด, สก๊อตต์
Corporate Author
ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการฉบับภาษาไทย, รูเธอร์ฟอร์ด,สก๊อตต์, บรรณาธิการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9304 ร-ท 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
411 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ