วรรณคดีชาดก /

ผู้แต่ง
สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3188 ส376ว 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
222 หน้า