การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพระต้นแบบด้านสื่อการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /

ผู้แต่ง
อรพร คัมภีรศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1