การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพระต้นแบบด้านสื่อการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /

ผู้แต่ง
อรพร คัมภีรศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 อ331ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
321 หน้า ; 30 ซม.