นาฏยศัพท์-ภาษาท่านาฏศิลป์ไทย /

ผู้แต่ง
เรณู โกศินานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2546