Search results

5 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • รู้จัก กัญชา
 • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค
 • กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บริบทใหม่ว่าด้วยกัญชา
 • กัญชากับภูมิปัญญาไทย
 • กัญชากับการรักษามะเร็ง
 • เบื้องหลังสิทธิบัตรกัญชา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กัญชายาวิเศษของมนุษยชาติ เรื่องจริงหรือข่าวลือ
 • แนวทางการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ร่วมรักษามะเร็ง
 • การรักษามะเร็งแบบบูรณาการ
 • การศึกษา การใช้สารสกัดกัญชาช่วยรักษามะเร็ง
หนังสือ