หนังสือทั่วไป
(ก-ง), 450 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.