หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
155 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 เฟร็ดคืออะไร
 • ส่วนที่ 2 การเป็นเฟร็ด
 • ส่้วนที่ 3 ปั้นคนอื่นให้เป็นเฟร็ด
 • ส่วนที่ 4 ด้วยรักแด่เฟร็ด
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
128 หน้า ; 23 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ฌ), 113 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
383 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 0 บทนำ ชีวิตของเรา วิสัยทัศน์ของเรา
 • 1 วิสัยทัศน์ คือบันไดที่นำไปสู่ความสำเร็จ
 • 2 จิตวิญญาณแห่งการมองโลกในแง่บวก
 • 3 ไม่มีความสำเร็จใด ได้มาโดยปราศจากความพยายาม
 • 4 กลยุทธ์ที่เป็นไม้ตายแห่งยุคสมัย
 • 5 การจัดการเวลา คือแท่นหินเพื่อความสำเร็จ
 • 6 ความคิดสร้างสรรค์ คือพลังในยุคแห่งข่าวสารและข้อมูล
 • 7 เราต้องเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนในยุคการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • 8 เกรดตอนมหาวิทยาลัยตามติดเราไปชั่วชีวิต
 • 9 เตรียมตัวเข้าทำงานให้เหมาะสมกับยุคสมัย
 • 10 บทส่งท้าย การปรับชีวิตให้ตรงกับเข็มทิศแห่งความสำเร็จคือตัวตนที่สำคัญ
หนังสือทั่วไป
x, 123 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ความทุกข์จากงานประจำ สู่การตัดสินใจ ทำงานไม่ประจำ เพื่อให้ได้เงินประจำ คือสิ่งที่ทำให้เราได้มาพบกัน ผ่านหนังสือเล่มนี้
 • บทที่ 1 ทำความเข้าใจต่ออาชีพที่ทำงานประจำ และอาชีพที่ทำงานไม่ประจำ
 • บทที่ 2 ทลายอุปสรรคที่ทำให้คนที่ไม่ต้องการทำงานประจำก้าวไปไม่ถึงฝั่งฝัน
 • บทที่ 3 ถามตัวเองว่า คุณต้องการทำงานไม่ประจำหรือไม่ หากคำตอบคือยังไม่พร้อม หรือไม่ควรลาออกจากบริษัทหรือองค์กรที่คุณทำงานประจำต้องเลือกทางออกเพื่ออยู่ต่อไปให้ได้
 • บทที่ 4 เมื่อคำตอบคือ คุณต้องการหรือพร้อมที่จะทำงานไม่ประจำให้ทำเงินประจำ ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
 • บทที่ 5 รูปแบบงานไม่ประจำที่ลงมือทำแล้วสามารถได้เงินอย่างเป็นประจำ
 • บทส่งท้าย ต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเอง... แม้แต่คนพิการก็ร่ำรวยจากงานไม่ประจำที่ทำเงินประจำได้
หนังสือทั่วไป
37 หน้า ; 21 ซม.