หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
528 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
236 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
423 หน้า 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
นวนิยาย
4 เล่ม

ขงเบ้ง / 2543

หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
640 หน้า
    รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ค.ศ.2000
Note: รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ค.ศ.2000
นวนิยาย
332 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
287 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
276 หน้า ; 21 ซม.