วิทยานิพนธ์
(ก-ญ) 236 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2547
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2547
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ภาพประกอบ
    ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 19 มกราคม พุทธศักราช 2546
Note: ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 19 มกราคม พุทธศักราช 2546
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบสี