หนังสืออ้างอิง
878 p.
หนังสืออ้างอิง
2 เล่ม ; 27 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสืออ้างอิง
494 p. col. illus.
หนังสืออ้างอิง
478 p. ; 18 cm.
หนังสืออ้างอิง
2 book
หนังสืออ้างอิง
478 p.
หนังสืออ้างอิง
1084 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
viii, 1043 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสืออ้างอิง
496 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(17), 725 หน้า