Search results

41 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • บนเส้นทางปฏิวัติ ค.ศ. 1917
 • บนเส้นทางแห่งอำนาจ ค.ศ. 1918-1928
 • การสร้างรัฐโซเวียตใหม่ ค.ศ. 1928-1936
 • การกวาดล้างใหญ่และสงคราม
 • มหายุทธการกอบกู้ปิตุภูมิ ค.ศ. 1941-1945
 • การสร้างระเบียบใหม่หลังสงคราม
 • บทส่งท้าย / สตาลิน - ทรราชหรือวีรบุรุษ
หนังสือ

หนังสือ

  เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สภาพของสหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามกลางเมือง
 • พิชิตตะวันตก
 • การปฏิวัติอุตสาหกรรมกับการประท้วงของชาวนาและกรรมกรในปลายศตวรรษที่สิบเก้า
 • การเมืองในปลายศตวรรษที่สิบเก้า
 • การสถาปนาอำนาจของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898-1916)
 • วัฒนธรรมและภูมิปัญญายุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
 • ยุคปฏิรูปประเทศ (ค.ศ. 1901-1916)