หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบสี
  ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(8), 174 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • 1 สถาปัตกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาทำไม อย่างไร ด้วยหลักฐานอะไร
 • 2 สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
 • 3 สามลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
 • 4 คติพระอินทร์ : อุดมการณ์แห่งรัฐสมัยรัชกาลที่ 1
 • 5 "ศีลษะแผ่นดิน" ใน "มัชฌิฌประเทศ" กลาง "ชมพูทวีป"
 • 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ - บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี, บรรณานุกรม ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
226 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 34 ซม.
หนังสืออ้างอิง
467 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 34 ซม.
หนังสือทั่วไป
(13), 156 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กบ
 • กระบือ
 • กริว
 • กวัก
 • กา
 • ไก่
 • ครุฑ
 • ควาย
 • ค้างคาว
 • งัว (วัว)
 • จระเข้
 • ช้าง
 • ตะขาบ
 • ตะเข้
 • ตั้งแตน
 • เต่า
 • ทราย (เนื้อทราย)
 • นก
 • นาค
 • ปลา
 • ปลิง
 • เป็ด
 • ผีเสื้อ
 • ผึ้ง
 • แมว
 • สิงห์
 • หงส์
 • หนู
 • หมา
 • หมู
 • เหยี่ยว - เหรา
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ