หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี

กูแน่ / 2550

หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
    อุทิศให้คุณชูเกียรติ-คุณเมตตา อุทกะพันธุ์
Note: อุทิศให้คุณชูเกียรติ-คุณเมตตา อุทกะพันธุ์

กูแน่ / 2541

หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
171 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า ; 19 ซม.