หนังสือทั่วไป
(ข) 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
347 หน้า
หนังสืออ้างอิง
231 หน้า : ภาพประกอบสี ; 32 ซม.
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
(35), 329 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
942 หน้า
หนังสือทั่วไป
307 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
514 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • การพนน รัฐพัฒนา คาสิโนชายแดน
  • รัฐและทุนคาสิโน : การลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน
  • คิงส์โรมัน ตาสิโนกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ
  • คาสิโนและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี
  • คาสิโนกับเครือข่ายทุนท้องถิ่นข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
  • คาสิดนกับการเติบโตของเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
  • สะหวันเวกัส การพนัน ความหวัง และการจัดการความเสี่ยงของนักพนันข้ามแดน
  • นักพนันและเครือข่ายบ่อนคาสิโนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
426 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.