หนังสือทั่วไป
266 p. : ill. + 1 CD-Rom
หนังสือทั่วไป
504 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD-ROM
หนังสืออ้างอิง
160 p. : col. ill. ; 26 cm.