หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
642 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
    สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.