วิทยานิพนธ์
(ฎ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.