หนังสือทั่วไป
349 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
292 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
640 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550
Note: เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550
หนังสือทั่วไป
621 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
642 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
    สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
หนังสือทั่วไป
317 หน้า