หนังสือทั่วไป
457 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(9), 161 หน้า
วิทยานิพนธ์
ฏ, 91 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
473 หน้า
หนังสือทั่วไป
640 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550
Note: เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550
หนังสือทั่วไป
295 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
281 หน้า ; 26 ซม.