หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.