หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 โรคความคิดเพราะการคิดทำให้เรา "ไม่รู้"
  • บทที่ 2 วิธีจัดการกับร่างกายและจิตใจฝึกขจัดความหงุดหงิดและความกังวล
  • บทที่ 3 บทสนทนาระหว่างยูจิ อิเคะกะยะ กับพระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ พระสงฆ์ถามนักวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดระหว่างสมองกับจิตใจ"
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.