หนังสือทั่วไป
90 หน้า : ภาพประกอบ (สี) ; 14 ซม. + CD/1