หนังสือทั่วไป
816 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
[52], 816 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า ; 21 ซม.