หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เป็นบรรณาการด้วยเงินทุนหลวงอรรถวิภาคไพศาลย์และคุณหญิง 19 ตุลาคม 2537
Note: พิมพ์เป็นบรรณาการด้วยเงินทุนหลวงอรรถวิภาคไพศาลย์และคุณหญิง 19 ตุลาคม 2537
หนังสือทั่วไป
112 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
154 หน้า