หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุดธรรมะในอากาศ ลำดับที่ 2
ชุดธรรมะในอากาศ ลำดับที่ 2
หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ลำดับที่ 8
ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่ ลำดับที่ 8
หนังสือทั่วไป
182 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
471 หน้า ; 21 ซม.

ฝึกใจ / 2556

หนังสือทั่วไป
(10), 125 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
99 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
159 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.