หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ประวัติศาสตร์ "เติร์ก" จากชนเผ่าถึงมหาจักรวรรดิออตโตมัน
 • บทที่ 1 ค.ศ. 100 ถึงศตวรรษที่ 15 กำเนิดชนเผ่าในเอเชียกลาง ชนฮั่น เตอร์ก และอำนาจของกลุ่มเผ่าที่ครองโลก
 • บทที่ 2 ชนฮั่น และแอตติลา ผู้ทำลายโรม เครือญาติหรือเติร์กกลุ่มหนึ่ง ?
 • บทที่ 3 เมื่อเตอร์กเข้าอิสลามส่วนหนึ่งของการล่มสลายของราชวงศ์ และความแตกแยกของอาณาจักรอิสลาม
 • บทที่ 4 ศควรรษที่ 12 เจงกิสข่านและอำนาจของมองโกลเพื่อนบ้านผู้กลายมาเป็นเครือญาติ
 • บทที่ 5 ศตวรรษที่ 16 เมื่อเติร์กผสมมองโกล กลายเป็น "โมกุล" ครองอำนาจเหนืออินเดีย
 • บทที่ 6 อนาโตเลีย หรือเอเชียไมเนอร์ แผ่นดินแห่งความเปลี่ยนแปลงและผันผวน
 • บทที่ 7 จักรวรรดิออตโตมัน มหาอำนาจแห่งโลกตะวันออกต้นสมัยใหม่
 • บทสรุป เติร์ก กับโลกสมัยใหม่
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 โรมันล่มสลาย ศควรรษแห่งการล่มสลายของโลกเก่า
 • บทที่ 2 เมื่อเติร์กสร้างจักรวรรดิออตโรมมัน ยุคสมัยแห่งการแผ่อิทธิพลครองโลกของอิสลาม
 • บทที่ 3 โคลัมบัส พบอเมริกา วาสโก ดา กามา อ้อมแหลมกู๊ดโฮป ปฐมบทการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก
 • บทที่ 4 กำเนิดชาติชาติสหรัฐอเมริกา ที่มาแห่งมหาอำนาจโลกตลอดกาล
 • บทที่ 5 ปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 เมื่อประตูของ "ประชาธิปไตย" ฉายแสง
 • บทที่ 6 สงครามโลกครั้งที่ 2 มหาสงครามล้างเผ่าพันธุ์ที่มหนุษย์ไม่มีวันลืม
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.