หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า ภาพประกอบสี, แผนที่ 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ถ), 117 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    งานวิชาการเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีลังกา เล่ม ๓
Note: งานวิชาการเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศรีลังกา เล่ม ๓
TOC:
  • การสังคายนา...อินเดีย
  • การสังคายนา...ศรีลังกา
  • การฟื้นฟูพระศาสนา...ศรีลังกา
  • สมัยอาณาจักรคัมโปละ...ศรีลังกา
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
243 หน้า
หนังสือทั่วไป
504 หน้า
หนังสือทั่วไป
503 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
584 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
477 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
279 หน้า