หนังสือทั่วไป
(xvi), 292 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 แนวคิดและความรู้เรื่องศัตรูพืชแบบดั้งเดิมในสังคมไทย
  • บทที่ 3 แนวคิดและความรู้เรื่องศัตรูพืชในสังคมไทย
  • บทที่ 4 กระทรวงเกษตรกับแนวคิดและความรู้เรื่องศัตรูพืชในสังคมไทยหลัง พ.ศ. ๒๔๓๕
  • บทที่ 5 แนวคิดและความรู้เรื่องศัตรูพืชสมัยใหม่แบบตะวันตกกับความเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรในสังคมไทย
  • บทที่ 6 บทสรุป