หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • กรุงศรีอยุธยา
 • เจ้าแม่อยู่หัว ศรีสุดาจันทร์
 • กู้ราชบังลังก์
 • สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
 • พระสุริโยทัย
 • วีรกษัตริย์แห่งศรีอยุธยา
 • สืบค้ากรณี...พระสุริโยทัย
 • กรณีไทยรบพม่าเมื่อ พ.ศ. 2091
 • สมเด็จพระสุริโยทัย
 • ภาคผนวก