Search results

20 results in 0.78s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สงครามฝิ่น
 • ขบวนการไท่ผิงเทียนกั๋ว
 • ขบวนการเรียนรู้วิทยาการตะวันตก
 • วิกฤตชายแดนและสงตรามเจี๋ยอู๋ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น
 • การปฏิรูปอู้ซวีและขบวนการอี้เหอถวน
 • การปฏิวัติซินไฮ่
 • การปกคราองยุคขุนศึกกเป่ยหยาง
 • จุดเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติประชาธิปไตยใหม่
 • การปฏิวัติประชาชน
 • สงครามกลางเมืองและวิกฤตการณ์ชาติที่ร้ายแรง
 • สงครามต่อต้านญี่ปุ่นของชนชาติจีน
 • สงครามตัดสินชะตากรรมของประเทศจีน
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 จักรพรรดิฉิน หรือฉินซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิผู้รวมแผ่นดิน
 • บทที่ 2 จักรพรรดิฮั่นเกาจู หรือหลิวปัง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นผู้มาจากชาวนายากจน
 • บทที่ 3 จักรพรรดฮั่นอู่ตี้ มหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
 • บทที่ 4 พระจักรพรรดิถังไท่จง หรือหลี่ซื่อหมิน กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถัง
 • บทที่ 5 จักรพรรดิซ่งไท่จู่ หรือเจ้ากวงยิ่น ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่ง
 • บทที่ 6 จักรพรรดิหงหวู่ หรือจูหยวนจาง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง
 • บทที่ 7 จักรพรรดิคังซี จักรพรรดิผู้ทรงพระปรีชาของราชวงศ์ชิง