หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xix, 634 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • การก่อตั้งจักรวรรดิรัสเซียก่อนราชวงศ์โรมานอฟ.
  • สมัยแห่งความยุ่งยากและการสถาปนาราชวงศ์โรมานอฟ.
  • จักรวรรดิรัสเซียสมัยซาร์ปีเตอร์มหาราช ค.ศ. 1682-1725.
  • ยุคปฏิวัติวังหลวง ค.ศ.1725-1762.
  • จักรวรรดิรัสเซียในรัชสมัยซารีนาแคเทอรีนมหาราชและซาร์ปอล.
  • การสร้างอำนาจรัฐและขบวนการปฏิวัติ ค.ศ.1801-1855.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
213 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.