หนังสือทั่วไป
(22), 174 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม.
    สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในวโรกาสอายุครบ 72 ปี
สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในวโรกาสอายุครบ 72 ปี
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ