Search results

149 results in 0.03s

หนังสือ

    เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
หนังสือ

    ก่อนประวัติศาสตร์ (ประมาณ 3000-1800 ปีมาแล้ว) : กระบวย ; ใบหอก ; เครื่องมือเหล็ก ; ภาชนะดินเผาลายเขียนสี -- ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 10-16) : แผ่นดินเผาภาพพระสงฆ์อุ้มบาตร ; พระพุทธรูปปางสมาธิ ; ธรรมจักร ; แท่นรองรับธรรมจักร ; เสาธรรมจักร ; ฐานรองพระธรรมจักร ; ส่วนองค์ระฆังของสถูป ; พระพิมพ์ภาพพระพุทธร
ก่อนประวัติศาสตร์ (ประมาณ 3000-1800 ปีมาแล้ว) : กระบวย ; ใบหอก ; เครื่องมือเหล็ก ; ภาชนะดินเผาลายเขียนสี -- ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 10-16) : แผ่นดินเผาภาพพระสงฆ์อุ้มบาตร ; พระพุทธรูปปางสมาธิ ; ธรรมจักร ; แท่นรองรับธรรมจักร ; เสาธรรมจักร ; ฐานรองพระธรรมจักร ; ส่วนองค์ระฆังของสถูป ; พระพิมพ์ภาพพระพุทธร
หนังสือ

    นำเสนอบทวิเคราะห์ทางการเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่านด้วยการนำเสนอมุมมองทางการเมืองซึ่งเป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่ต้องการเปิดพื้นที่และวิธีการมองพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด การศึกษาและค้นคว้าทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเป็
นำเสนอบทวิเคราะห์ทางการเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่านด้วยการนำเสนอมุมมองทางการเมืองซึ่งเป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่ต้องการเปิดพื้นที่และวิธีการมองพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด การศึกษาและค้นคว้าทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเป็
หนังสือ

    จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
จดหมายเหตุกรุงศรี เนื้อหาโดยสังเขป กว่าสองทศวรรษที่รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" สารคดีสั้นความยาว 1 นาทีได้ออกอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอสาระความรู้อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างความรู้ความภูมิใจในความเป็นชาติ
หนังสือ

    รวบรวมเรื่องเด่นจากสยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ เพื่อให้เข้ากับชุดประชาคมอาเซียน เนื้อหากล่าวถึงเส้นทางโบราณที่ไทยใช้ทั้งการเดินทัพตั้งแต่สมัยสุโขทัย เรื่อยมาถึงอยุธยา และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากนี้แล้วยังเป็นเส้นทางเผยแผ่ศาสนามาสู่อู่ทองอีกทางหนึ่ง นับว่าเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางประวัติศาสตร์
รวบรวมเรื่องเด่นจากสยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ เพื่อให้เข้ากับชุดประชาคมอาเซียน เนื้อหากล่าวถึงเส้นทางโบราณที่ไทยใช้ทั้งการเดินทัพตั้งแต่สมัยสุโขทัย เรื่อยมาถึงอยุธยา และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากนี้แล้วยังเป็นเส้นทางเผยแผ่ศาสนามาสู่อู่ทองอีกทางหนึ่ง นับว่าเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางประวัติศาสตร์