Search results

177 results in 0.32s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
Note: ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
Note: เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติความเป็นมาของการรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย
 • สื่อสารโทรคมนาคมไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
 • พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต
 • สงครามเย็นภาพยนตร์และการเมืองในประเทศไทย
 • ทาสสมัยอยุธยา
 • เศรษฐกิจภาคประชาชนในประเทศไทย
 • ทวทวนฐานะของ "ชนชั้นล่าง" ในสังคมไทย
 • ปัญญาชนกับขบวนการแรงงานไทย
 • ชาวนาอีสานร่วมยุคสมัย
 • สาวใช้ข้ามชาติ : "คนนอก" ในบ้าน
 • จากเชลยลูกหาบอาวุธสู่แรงงานปลูกป่า
 • ผู้เขียนกับข้าพเจ้า
 • คำขอบคุณ.
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กรุงศรีอยุธยา
 • บุคคลสำคัญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • ภาษาและวัฒนธรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • วัดและสถานที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 • สรุปเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • อาณาจักรล้านนา
 • อาณาจักรสุโขทัย
 • อาณาจักรอยุธยา
 • อาณาจักรธนบุรี
 • อาณาจักรรัตนโกสินทร์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
 • เขมร 4 ฝ่ายในกัมพูชา
 • กัมพูชาฝายซ้าย
 • กลุ่มปัญญาชนปารีส
 • จากปารีสกลับกัมพูชา
 • ยุคก่อนเขมรแดง
 • สู่ยุคเขมรแดง
 • พอล พต ขึ้นสู่อำนาจ
 • พอล พต หนีไปเวียดนาม พอล พต สร้างสังคมใหม่
 • นโยบายของพอล พต
 • นายเอีง ชารี
 • นางเอียง ชารีตายแล้ว
 • นายเขียว สัมพัน
 • ผมไม่ผิด กรณีทุ่งสังหาร
 • เขมรแดงประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
 • อพยพคนออกจากเมือง
 • ความขัดแย้งและการล่มสลาย
 • หลังสูญเสียอำนาจ
 • โตน เสลง คุกนรกในเขมร
 • ทุ่งสังหาร เชือง เอก
 • หลักฐานเอาผิดอดีตเขมรแดง
 • พิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดง
 • เขมรแดงจะกลับมาหรือ
 • กฎหมายปราบเขมรแดง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำผู้เขียน
 • 1 บทนำ
 • 2 สืบร่องรอยบรรพ์ : ความคิดและความรู้เกี่ยวกับ "อดีต" ของสุโขทัย ก่อน พ.ศ.2450
 • 3 สร้างชาติ : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ.2450-2495
 • 4 สร้างอุดมคติ : การสร้างความเป็นไทยในประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ.2450-2495
 • 5 ส่งเสริมและโต้แย้ง : การสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ.2496-2534
 • 6 สุโขทัยที่จับได้ : การประดิษฐ์สร้าง "สุโขทัย" ภายนอกตำราประวัติศาสตร์
 • 7 บทสรุป
 • บรรณานุกรม
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  รวบรวมเรื่องราวที่บอกเล่าความเป็นมาของคนไทย และความเป็นไทยที่มีพัฒนาการมายาวนานนับพันปี ต่อเนื่องมาจนถึง "ไทย" ในปัจจุบัน เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักและเข้าใจในความเป็นตนเองให้มากขึ้น หนังสือกรมศิลปากร มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
รวบรวมเรื่องราวที่บอกเล่าความเป็นมาของคนไทย และความเป็นไทยที่มีพัฒนาการมายาวนานนับพันปี ต่อเนื่องมาจนถึง "ไทย" ในปัจจุบัน เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักและเข้าใจในความเป็นตนเองให้มากขึ้น หนังสือกรมศิลปากร มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์คือหนทางและการเดินทาง
 • ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี
 • กบฏดุซงญอ การเมืองในประวัติศาสตร์
 • แลไปข้างหลัง : "ปาตานี รัฐมลายูนอกมลายา"
 • ข้อเสนอของฮัจญีสุหลง และท่านปรีดี พนมยงค์ ต่อการปกครองพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ความเคลื่อนไหทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม
 • จากสงครามแยกดินแดนในภาคใต้สหรัฐอเมริกาถึงลัทธิแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้สยามไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค ๑ ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก
 • ภาค ๒ จารึกสมัยอยุธยา จารึกสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) (พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๓๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระรามราชาธิราช (พ.ศ. ๑๙๓๘-๑๙๕๒)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช (พ.ศ. ๑๙๕๒-๑๙๖๗)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) (พ.ศ. ๑๙๖๗-๑๙๙๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๑-๒๑๑๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ. ๒๑๑๒-๒๑๓๓)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๔-๒๑๗๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒-๒๑๙๙)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ. ๒๒๕๑-๒๒๗๕)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พ.ศ. ๒๓๐๑-๒๓๑๐)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 3 เมกะโปรเจ็กต์ สมัยรัชกาลที่ 5
 • ตะลึง! Blueprint ยุครัชกาลที่ 5 โครงการช้างทางรถไฟสยามสู่จีน
 • ตะลึง! Blueprint ยุครัชกาลที่ 5 โครงการช้างทางรถไฟสยามสู่จีน
 • ตีแผ่เบื้องหน้า เบื้องหลัง ทำไมรัชกาลที่ 5 ทรงคิดทำแผนที่เมืองไทย "ฉบับแรก"?
 • ตีแผ่เบื้องหน้า เบื้องหลัง ทำไมรัชกาลที่ 5 ทรงคิดทำแผนที่เมืองไทย "ฉบับแรก" ?
 • สยามบนแผนที่โลก การตีความใหม่จากข้อมลอำพราง
 • สยามบนแผนที่ โลก การตีความใหม่จากข้อมูลอำพราง
 • ภาคที่ 2 การเมืองเบื้องหลังสงคราม และสันติภาพสมัยรัตนโกสินทร์
 • ศึกเชียงตุงในรัชกาลที่ 4
 • หลักฐานใหม่
 • ทฤษฎีใหม่เสียดินแดนครั้งแรก
 • ตีความใหม่จากข้อมูลดิบ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม : จากยุคอาณานิคมอำพรางสู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน
 • สภาวะอาณานิคมของสยามและกำเนิดประวัติศาสตร์ชาติไทย
 • ประวัติศาสตร์การสร้าง "ตัวตน"
 • การได้ดินแดนกับความทรงจำอำพราง
 • "เสียดินแดน" เป็นประวัติศาสตร์หลอกไพร่ไปตายแทน (เพราะ "ไทย" ไม่เคยเสียดินแดน)
 • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาติไทยกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (เฉยๆ)
 • ความรู้เกี่ยวกับตัวตนของไทยภายใต้โลกคับแคบแบบเจ้ากรุงเทพฯ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • นักรบสันติวิธี: ความคิดและประสบการณ์ของผู้นำทหารไทย
 • โลกสันติวิธีของทหารรุ่นใหม่: โลกแบบสีเทาๆ
 • การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติอย่างสันติของกองทัพบก
 • ตำราพิชัยสันติภาพและสันติวิธี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เพิ่มหัวเรื่อง.-- ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงธนบุรี, 2310-2335. ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-.
เพิ่มหัวเรื่อง.-- ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงธนบุรี, 2310-2335. ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-.
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • ทบทวนแนวคิดว่าด้วยพรมแดน
 • ชีวประวัติหมู่บ้านบริเวณเส้นพรมแดนปราสาทพระวิหาร
 • เส้นทางและการค้าพรมแดนจากเมืองกันทรลักษ์สู่เมืองจอมกระสานต์
 • ชาวไทยอีสานกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรของชาวเขมร
 • การรับรู้และการเปลี่ยนความหมายของพรมแดนและประวัติศาสตร์ว่าด้วยชีวิต
 • สรุป
 • รายการอ้างอิง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ข้อความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ
 • บทที่ 2 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
 • บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย
 • บทที่ 4 ผู้ร่างเป็นอย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น
 • บทที่ 5 การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • "พะเจ้าฟ้างุ่มแหล่งหล้าทอละนี" พุทธกษัตริย์และความขัดแย้งยุคสถาปนาอาณาจักร
 • "พะเจ้าไซเซดถาทิราด" เวียงจัน-อยุธยา กับความสัมพันธ์ลาว-ไทย ในมิติเชิงประวัติศาสตร์
 • รัฐและความเป็นไทยในประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว
 • ก่อนจะเป็นรัฐประชาชาติ : การศึกษาว่าด้วยการปกครองระบอบอาณานิคมฝรั่งเศสในลาว
 • ความหมายและความเป็นมาของ "ลาวเทิง" ในประวัติศาสตร์ไท-ลาว จากยุคอาณานิคมถึงรัฐประชาชาติ สปป.ลาว
 • ความเปลี่ยนแปลงของการเขียนประวัติศาสตรชาติลาวยุคหลังจินตนาการใหม่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : แนวคิดและวิธีการ
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Museum) และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Ststainable Tourism)
 • ภราดรภาพที่จันเสน
 • พิพิธภัณฑ์กับจิตนาการ
 • ชี้ทางออกพิพิธภัณฑ์ไทย
 • การเรียนรู้และประสบการณ์ 1 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสน
 • คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ประวัติศาสตร์กับตำนาน
 • การปลูกฝังทางวัฒนธรรม (Cultivation) : กระบวนการศึกษาทางสังคมที่ขาดไป
 • อนิจจาสยามประเทศ : ร่ำรวยวัฒนธรรมเพื่อขาย แต่ล้มละลายในชีวิตวัฒนธรรม
 • พื้นที่วัฒนธรรม : การโต้กลับทางภูมิปัญญาของคนใน
 • โรงเรียนวัดกับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การขายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คือ การขายความเป็นมนุษย์
หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
TOC:
 • บทที่ 1 การสืบราชสมบัติ
 • บทที่ 2 ความคลี่คลายของระบอบประชาธิปไตย
 • บทที่ 3 รัฐสภา
 • บทที่ 4 การปกครอง
 • บทที่ 5 การป้องกันประเทศ
 • บทที่ 6 การเศราฐกิจ
 • บทที่ 7 การคลัง
 • บทที่ 8 การเกษตร และสหกรณ์
 • บทที่ 9 การอุตสาหกรรม
 • บทที่ 10 การพาณิชยกรรม
 • บทที่ 11 การต่างประเทศ
 • บทที่ 12 การศาล
 • บทที่ 13 การคมนาคม ขนส่ง
 • บทที่ 14 การศึกษา
 • บทที่ 15 การสาธารณ
 • บทที่ 16 การศาสนา
 • บทที่ 17 การมหาวิทยาลัย
 • บทที่ 18 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ต้นรากแห่งตำนานพระสุพรรณกัลยา
 • พระสุพรรณกัลยาในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อยุธยา-หงสาวดี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เสียครั้งแรก เกาะหมากจากแผนผัง
 • บทที่ 2 เสียมะริดและทวายตะนาวศรี
 • บทที่ 3 บันทายมาศถูกตัด เปลี่ยนเป็นฮาเตียน
 • บทที่ 4 เสียแสนหวี ถึงเชียงตุง
 • บทที่ 5 เสียเประ
 • บทที่ 6 เสียสิบสองปันนาน้ำตาไหล
 • บทที่ 7 เสียดินแดนแคว้นเขมร
 • บทที่ 8 เสียสิบสองจุไท
 • บทที่ 9 เสียลุ่มแม่น้ำสาละวินด้านฝั่งซ้าย
 • บทที่ 10 เสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
 • บทที่ 11 เสียฝั่งขวาแม่น้ำโขง
 • บทที่ 12 เสียมณฑลบูรพา
 • บทที่ 13 เสีย 4 หัวเมืองมลายู
 • บทที่ 14 เสียเขาพระวิหาร
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค1 การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ
 • ความสำคัญของรัชกาล "ขุนหลวงตาก" ในประวัติศาสตร์ไทย
 • สถาบันสงฆ์ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • การพระศาสนาสมัยกรุงธนบุรี : รากฐานวัฒนธรรมสำหรับอาณาจักรใหม่
 • Three Dutch Archival Sources on Early Thonburit : Aspects of Trade and State Formation
 • ความสัมพันธ์ไทย-จีนในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • ภาค 2 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • การชำระลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตามปฏิทินไทยสากลในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และบทถอดความ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ต้นกำเนิดของชาวสยาม
 • กรุงศรีอยุธยา
 • จารีตประเพณีและขนบธรรมเนียบของชาวสยาม
 • การปกครอง
 • กฎหมานแพ่งและกฎหมายอาญา
 • การเล่นหย่อนใจและการมหรสพ
 • ศิลปศาสตร์และวิชาความรู้
 • ศาสนาของชาวสยาม
 • พระภิกษุหรือพระต่างศาสนา
 • การค้าของชาวสยาม
 • ประวัติศาสตร์ด้านธรรมชาติแห่งพระราชอาราจักรสยาม
 • ต้นไม้และผลไม้ในพระราชอาณาจักรสยาม
 • สัตว์ต่างๆ ที่พบในพระราชอาณาจักรสยาม
 • สัตว์มีปีก
 • สัตว์เลื้อยคลานและแมลง
 • ปลาทะเลกับปลาน้ำจืด
 • สัตว์จำพวกหอย
 • การก่อตั้งพระคริสตศาสนาในพระราชอาณาจักรสยาม
หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
TOC:
 • ประวัติศาสตร์รัตนโกสิทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 -รัชกาลที่ 3)
 • ประวัติศาสตร์รัตนโกสิทร์สมัยใหม่ (รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 7 ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475)
 • ประวัติศาสตร์รัตนโกสิทร์สมัย พ.ศ.2475-ปัจจุบัน
หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
TOC:
 • บทที่ 1 การสืบราชสมบัติ
 • บทที่ 2 การดำเนินนโยบายเพื่อความอยู่รอดและการต่อสู้เพื่ออำนาจอธิปไตยของไทยในทางการศาลและอัตราภาษีศุลกากร
 • บทที่ 3 การปฏิรูปทางการปกครอง
 • บทที่ 4 การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการคลัง
 • บทที่ 5 การปฏิรูปทางการคมนาคม ขนส่งและการสื่อสาร
 • บทที่ 6 การปฏิรูปทางการศาล
 • บทที่ 7 การปฏิรูปทางการศึกษา
 • บทที่ 8 การปฏิรูปทางการศาสนา
 • บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
 • บทที่ 10 การป้องกันประเทศ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ