หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เมื่อคร้ังบ้านเมืองยังดี
 • เมืองในนิทานแห่งบ้านพลูหลวง
 • สงครามใหญ่ในรอบ ๑๐๐ ปี
 • ศึกอลองพญา สงครามมือใหม่
 • ศึกล้างตาในสงครามกรุงแตก
 • SHUTDOWN กรุงศรี
 • พม่า SHUTDOWN กรุงศรีอยุธยานานเท่าไหร่?
 • เมืองพม่าในศึกกรุงแตก
 • ไทยไม่สู้ หรือสู้ไม่ได้
 • ยิงปืนใหญ่แล้วถูกคาดโทษ จริงหรือ?
 • ทหารกรุงศรี ชนะไม่เป็น รบ แพ้ หนี
 • เจรจาสงบศึก
 • กรุงแตก
 • วาระสุดท้ายของพระเจ้าเอกทัศ
 • ลางร้ายก่อนเสียกรุง
 • สรุปความเสียหาย
 • การฟื้นตัวหลังสงครามเสียกรุง
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ปูมหลังการเมืองการปกครองกรุงศรีอยุธยา ก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • พระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์
 • สงครามสมัยพระนารายณ์
 • ความสัมพันธ์และการค้านานาชาติ
 • การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์
 • ฟอลคอนกับการเมืองตอนปลายรัชสมัย
 • พ.ศ. ๒๒๓๑ สมเด็จพระเพทราชายึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณ์
 • บทสรุป
 • ส่งท้ายพระเพทราชารัชสมัยไร้เสถียรภาพ
 • ภาคสังเขปรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • ภาคผนวก 2 ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา พระยาโบราณราชธานินทร์ (พระ เดชะคุปต์) แต่งคำวินิจฉัยประกอบ
 • ภาคผนวก 3 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 81 จดหมายเหตุเรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลวงจินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะศิริ) แปลจากเรื่อง A European Version of the Revolution Narayana. Siam at the end of the reign of King Phra Narayana 1688 A.D.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : แผยที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
984 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บุรุษเรืองนาม 1. เจ้าฟ้าธรรมธิบศร ไชยเชษฐสุริยวงศ์
 • 2. สมเด็จพะรบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
 • 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 • 4. หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร)
 • 5. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.)
 • 7. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • 8. พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ)
 • นารีลือนาม 1. พระวิสุทธิกษัตรีย์
 • 2. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 • 3. เจ้าจอมแว่น
 • 4. สมเด็จพระศรีสุริเบนทราบรมราชินี
 • 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระราชชายานารี
 • 6. พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
 • 7. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • 8. พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
 • 9. เจ้านางล้านนา
 • 10. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดลฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
 • 11. สองศรีกัลยา ราชสกุล "วรวรรณ"
 • 12. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือทั่วไป
426 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
432 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
800 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
(32), 336 หน้า : ภาพประกอบ
  เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทราธิบดี(สง่า ปภสฺสรมหาเถร ป.ธ.8)
Note: เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทราธิบดี(สง่า ปภสฺสรมหาเถร ป.ธ.8)