หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสืออ้างอิง
356 หน้า : ภาพรปะกอบสี, แผนที่ ; 29 ซม.
    พิมพ์ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี และสมโภชนครเชียงใหม่ครบ700ปี
Note: พิมพ์ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี และสมโภชนครเชียงใหม่ครบ700ปี
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ความเป็นมาของไพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 1884 จนถึงวาระสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2459
ความเป็นมาของไพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 1884 จนถึงวาระสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2459

ตาก 2542

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบ