หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ก้าวสู่การเป็นกลาดิเอเตอร์
 • เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
 • สังเวียนการต่อสู้แห่งอาณาจักร
 • ชีวิตในลูดุส
 • การสร้างกลาดิเอเตอร์
 • กลาดิเอเตอร์นอกสังเวียน
 • เบื้องต้นของกาประลองฝีมือ
 • ความตายที่โคลอสเซียม
 • ความตายและทางเลือกอื่นสู่การปลดระวาง
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • โลกของอัศวิน
 • การอบรมสั่งสอนและฝึก
 • ก้าวสู่การเป็นอัศวิน
 • อาวุธ ชุดเกราะ และอาชา
 • ภาคีอัศวิน
 • ทหารเกณฑ์และผู้ติดตาม
 • การประลองยุทธ์ และการแข่งขัน
 • การทำศึกสงคราม
 • สงครามครุเสด
 • ทหารรับจ้าง
 • สุภาพสตรี และหญิงงาม
 • ปิดล้อม
 • การสู้รบ
 • ค่าไถ่ และของปล้นสะดม
 • ศรัทธาและความทรงจำ
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เข้าร่วมกับกองทัพโรมัน
 • คู่มือแนะนำกองทหารโรมันที่ดีของผู้ที่อยากเป็นทหารเกณฑ์
 • ทางเลือกในอาชีพทหาร
 • อุปกรณ์และเครื่องมือของกองทัพ
 • ฝึกอบรม ระเบียบวินัย และยศ
 • คนที่อยากจะฆ่าท่าน
 • ชีวิตในค่าย
 • ออกรบ
 • วิธีจู่โจมเมือง
 • การรบ
 • ผลที่ตามมา
 • แผนที่อาณาจักรโรมัน
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ญี่ปุ่นวันนี้ สิ่งที่ซามูไรทุกคนจำเป็นต้องรู้
 • จากซามูไรถึงซามูไรนักรบ
 • ชุดเกราะ, ดาบ และเครื่องแต่งกายของนักรบ
 • ศิลปะการต่อสู้ ท่านเก่งแค่ไหน
 • บทบาทของท่านในการรับประกันความสามัคคีและความสงบสุขของอาณาจักร ญี่ปุ่น
 • ดินแดนแห่งเทพเจ้า
 • ซามูไรในฐานะแม่ทัพ
 • ซามูไรในสมรภูมิรบ
 • ปราสาทกับการปิด้อม - ความท้าทายที่แตกต่างอย่างมาก
 • หลังการสู้รบ
 • วัยชราและความตาย
 • บทส่งท้ายโดยสตรีเฟน เทิร์นบลู
 • แผนที่ของญี่ปุ่นยุคใหม่ในข่วยต้น
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
 • บทที่ 2 ความตึงเครียดของระบอบการเมืองใหม่ในสยาม
 • บทที่ 3 แผน "กู้บ้านกู้เมือง"
 • บทที่ 4 การผนึกกำลังสู้ของรัฐบาล
 • บทที่ 5 ราชันผู้นิราศ
 • บทที่ 6 พลเมืองอาสาสมัคร
 • บทที่ 7 ความปั่นป่วนในการถอนทัพ
 • บทที่ 8 สมรภูมิที่หินลับ
 • บทที่ 9 พระบารมีปกเกล้าฯ
 • บทสรุป
หนังสือทั่วไป
120 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Jremias van Vliet's 1642 Report on Commerce in the Gulf of Siam Region
 • The Bangkok-Korat Railway Construction As a Precursor of Mismanaement and Malfeasance in the Economic History of Modern Siam
 • A Survey of Literature on Siamese Land Rights, Landownership, and Agricultura Production during the Reign of King Chulalongkorn
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1.เมืองในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
 • 2.โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางบกกับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2475-2559 3.ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำน่าน พงศ. 2398-2504
 • 4. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก
 • 5.120 ปี ธุรกิจภาพยนต์ไทย
 • 6. ธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
หนังสือทั่วไป
121 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18
 • 2. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย พงศ. 2325-2540
 • 3. ข้าวกับพัฒนาการทางการเศรษฐกิจของภาคใต้ พ.ศ. 2439-2550
 • 4. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองภูเก็ต
หนังสือทั่วไป
127 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคใต้จากอดีตถึงปัจจุบัน
 • 2.พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคเหนือของไทย พงศ. 2446-ปัจจุบัน
 • 3.พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย พงศ. 2474-2559
 • 4. ธุรกิจค้าปลีกกับสังคมไทยร่วมสมัย
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 14 ซม.
หนังสือทั่วไป
426 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.