หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
  เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
เอกาสารข้อมูลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2555
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(17), 293 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
454 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • สภาพของสหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามกลางเมือง
 • พิชิตตะวันตก
 • การปฏิวัติอุตสาหกรรมกับการประท้วงของชาวนาและกรรมกรในปลายศตวรรษที่สิบเก้า
 • การเมืองในปลายศตวรรษที่สิบเก้า
 • การสถาปนาอำนาจของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898-1916)
 • วัฒนธรรมและภูมิปัญญายุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
 • ยุคปฏิรูปประเทศ (ค.ศ. 1901-1916)
หนังสือทั่วไป
382 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : แผนที่ประกอบ, ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
365 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
157 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • บนเส้นทางปฏิวัติ ค.ศ. 1917
 • บนเส้นทางแห่งอำนาจ ค.ศ. 1918-1928
 • การสร้างรัฐโซเวียตใหม่ ค.ศ. 1928-1936
 • การกวาดล้างใหญ่และสงคราม
 • มหายุทธการกอบกู้ปิตุภูมิ ค.ศ. 1941-1945
 • การสร้างระเบียบใหม่หลังสงคราม
 • บทส่งท้าย / สตาลิน - ทรราชหรือวีรบุรุษ