หนังสืออ้างอิง
70 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ