หนังสือทั่วไป
193 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ประวัติศาสตร์คือหนทางและการเดินทาง
  • ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี
  • กบฏดุซงญอ การเมืองในประวัติศาสตร์
  • แลไปข้างหลัง : "ปาตานี รัฐมลายูนอกมลายา"
  • ข้อเสนอของฮัจญีสุหลง และท่านปรีดี พนมยงค์ ต่อการปกครองพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ความเคลื่อนไหทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม
  • จากสงครามแยกดินแดนในภาคใต้สหรัฐอเมริกาถึงลัทธิแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้สยามไทย

ปัตตานี 2545

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.