หนังสือทั่วไป
(31), 294 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1. บทนำ
  • 2. "นายใน" กับพระราชสำนักรัชกาลที่ ๖
  • นายในทรงโปรดในรัชกาลที่ ๖
  • กิจกรรมภายในพระราชสำรักฝ่ายในชาย
  • เพศภาวะชายและ "ความเป็นชาย" ตามพระราชนิยมที่มีอิทธิพลต่อนายใน
  • เพศภาวะของนายใน
  • "นายใน" และพระราชสำนักฝ่ายในชายในบริบทสังคมการเมือง
  • บทสรุป