Search results

4 results in 0.02s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

    หนังสือรางวัลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2527 จากค๊ะกรรมการพัฒนาหนังสือของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2531 รางวัลซีไรท์ ปี 2531
หนังสือรางวัลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2527 จากค๊ะกรรมการพัฒนาหนังสือของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2531
Note: รางวัลซีไรท์ ปี 2531