หนังสือทั่วไป
1243 หน้า ; 30 ซม.
    การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หนังสือทั่วไป
2657 หน้า ; 30 ซม.
    การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หนังสือทั่วไป
(10), 200 หน้า : 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1 บทวิเคราะห์ "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
  • 2 ลำดับเหตุการณ์ศตวรรษการเมืองไทยสมัยใหม่
  • 3 เอกสาร "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
หนังสือทั่วไป
(9), 280 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1 บทนำ
  • 2 สภาพแวดล้อม
  • 3 สมาคมคณะราษฎร
  • 4 สมาคมคณะชาติ
  • 5 อวสานคณะการเมือง
  • 6 สู่การเริ่มต้นครั้งใหม่
  • 7 บทสรุป
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21.5 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1. เข้าเรื่อง
  • 2. เมื่อจะศึกษาคุก
  • 3. เมื่อจะศึกชีวิตจิตรในคุก
  • 4. เมื่อ "ปฏิวัติ" ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
  • 5. เมื่อถูกจับ
  • 6. เมื่อแรกถูกคุมขัง
  • 7. เมื่ออยู่ลาดยาว
  • 8. เมื่อ "คอมมิวนิสต์" อยู่ลาดยาว
  • 9. เมื่อไปศาล
  • 10. เมื่อถูกปล่อยตัว
  • 11. ออกจากเรื่อง
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
383 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • วัยเด็ก - ปฏิบัติ 2475 วัยเรียน
  • วัยสาว - นักเรียนนายร้อยหญิง - สมรส
  • เลขานุการรัฐมนตรี
  • ชีวิตพลิกผันของ "พิบูลสงคราม"
  • อยากลืมกลับจำ
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
1,168 หน้า ; 22 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาคหนึ่ง ศรัทธาที่อ่อนแอ
  • ภาคสอง เดินทัพทางไกล สู่ความยิ่งใหญ่ในพรรค
  • ภาคสาม สร้างฐานอำนาจ
  • ภาคสี่ พิชิตแผ่นดินจีน
  • ภาคห้า ล่าฝันขึ้นสู่ความเป็นมหาอำนาจ
  • ภาคหก ความพยาบาทที่ขมขื่น
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
295 หน้า