หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
237 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
413 หน้า
นวนิยาย
757 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
440 หน้า
หนังสือทั่วไป
301 หน้า ; 21 ซม.

ชาวกรง / 2553

หนังสือทั่วไป
424 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
364 หน้า