หนังสือทั่วไป
(21), 398 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
146 หน้า : ภาพประกอบ
    พุทธทาสภิกขุ ให้คำบรรยายและเขียนคำกลอนฉบับถอดจากแถบบันทึกเสียงที่ถูกต้องทุกตัวอักษร
พุทธทาสภิกขุ ให้คำบรรยายและเขียนคำกลอนฉบับถอดจากแถบบันทึกเสียงที่ถูกต้องทุกตัวอักษร
หนังสือทั่วไป
109 หน้า